ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ฝา-ชี

คำนามแก้ไข

ฝาชี

  1. เครื่องสานชนิดหนึ่ง รูปคล้ายกรวย สำหรับครอบสำรับคาวหวาน