ฝากผีฝากไข้

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ฝาก-ผี-ฝาก-ไข้

คำกริยาแก้ไข

ฝากผีฝากไข้

  1. (สำนวน) ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย