ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ฝัก - ฝ่าย

คำนามแก้ไข

ฝักฝ่าย

  1. พวก, ข้าง

คำกริยาแก้ไข

ฝักฝ่าย (คำอาการนาม การฝักฝ่าย)

  1. เข้าพวก, เข้าข้าง