ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ปฺระ-คำ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงbprà-kam
ราชบัณฑิตยสภาpra-kham
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/pra˨˩.kʰam˧/()

คำนามแก้ไข

ประคำ

  1. ลูกกลม ๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น