ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ปฺระ-กาน
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงbprà-gaan
ราชบัณฑิตยสภาpra-kan
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/pra˨˩.kaːn˧/()

คำนามแก้ไข

ประการ (คำลักษณนาม ประการ)

 1. อย่าง
  จะคิดอ่านประการใด
 2. ทำนอง, แบบ
  ด้วยประการฉะนี้

คำลักษณนามแก้ไข

ประการ

 1. ชนิด, ข้อ
  บัญญัติ 10 ประการ
  หากมีข้อบกพร่องผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย