ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:นาย-เงิน

คำนามแก้ไข

นายเงิน

  1. (โบราณ) ผู้เป็นเจ้าของเงินไปช่วยไถ่ทาสเอามาใช้