ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please specify a language code in the first parameter. The value "[naay amˈpʰəə]" is not valid.
  • คำอ่านภาษาไทย:นาย-อำ-เพอ

คำนามแก้ไข

นายอำเภอ

  1. (กฎหมาย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบในการบริหารราชการของอำเภอ