ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter. The value "naa maa nú krom" is not valid. See Wiktionary:List of languages.
  • คำอ่านภาษาไทย:นา-มา-นุ-กฺรม

คำนามแก้ไข

นามานุกรม

  1. พจนานุกรมคำวิสามานยนาม