ภาษาบาลีแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

เลขแก้ไข

ทฺวิ

  1. สอง