ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: ถั่ว เหฺลือง
  • จำนวนพยางค์: 2

คำนามแก้ไข

ถั่วเหลือง

  1. ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลือง

คำพ้องความแก้ไข

  1. ถั่วแระ