ภาษาแสก

แก้ไข

คำสันธาน

แก้ไข

จ๋น

  1. จน, ถึง