ภาษาไทย แก้ไข

 
ข้าวหน้าเป็ด

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

  • RTGS: khao na pet

รากศัพท์ แก้ไข

ข้าว + หน้า + เป็ด

การออกเสียง แก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/kʰâ (ː) w.nâː.pèt/ > [kʰäːw˥˩.näː˥˩.pet̚˩ ~ kʰäw˥˩.näː˥˩.pet̚˩]" is not valid (see Wiktionary:List of languages).
  • คำอ่านภาษาไทย:ข้าว-หฺน้า-เป็ด

คำนาม แก้ไข

ข้าวหน้าเป็ด

  1. ข้าวสุกมีเป็ดย่างสับเป็นชิ้นวางข้างบน ราดด้วยน้ำเป็ดย่าง

บรรณานุกรม แก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 194.