ข้าวต้มกุ๊ย

ภาษาไทยแก้ไข

 
ข้าวต้มกุ๊ย

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

  • RTGS: khao tom kui

รากศัพท์แก้ไข

ข้าวต้ม + กุ๊ย

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter.
  • คำอ่านภาษาไทย:ข้าว-ต้ม-กุ๊ย

คำนามแก้ไข

ข้าวต้มกุ๊ย

  1. ข้าวต้ม กินกับกับข้าวเช่นเกี่ยมฉ่าย ไข่เค็ม

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 192.