ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

ข่มนาม

  1. ทำพิธีข่มชื่อศัตรูก่อนยกทัพ