เปิดเมนูหลัก

পটিভাণ

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

পটিভাণ (ปฏิภาณก.

  1. อีกรูปหนึ่งของ ปฏิภาณ

วิภัตติแก้ไข