ภาษาฮินดีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

संसार (สํสารช. (อูรดู سنسار‎)

  1. โลก

การผันรูปแก้ไข

การผันรูปของ संसार
เอกพจน์ พหูพจน์
ทางตรง संसार (สํสาร) संसार (สํสาร)
ทางอ้อม संसार (สํสาร) संसारों (สํสาโรํ)
เรียกขาน संसार (สํสาร) संसारो (สํสาโร)