ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

वन (วนก.

  1. อีกรูปหนึ่งของ วน

การผันรูปแก้ไข

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

वन (วนช.

  1. ป่า