ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

मिट्टी (มิฏฺฏี)

  1. โลก