เปิดเมนูหลัก

เนื้อหา

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

बाल (พาลฺ)

  1. ผม
  2. เด็ก

ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

बाल (พาล)

  1. ขน

ภาษาสันสกฤตแก้ไข

คำนามแก้ไข

बाल (พาล)

  1. ขน