เปิดเมนูหลัก

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

बस्ती (พสฺตี)

  1. หมู่บ้าน