ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

थाईलैंड (ถาอีเลํฑฺ)

  1. ประเทศไทย