ภาษาสันสกฤตแก้ไข

 
ลูต (ขวาสุด) ประติมากรรมพบในเมืองฮัดดา อดีตคือแคว้นคันธาระ มีอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1

คำนามแก้ไข

तन्त्री (ตนฺตฺรีญ.

  1. สาย, เชือก, ใย
  2. พิณน้ำเต้า

คำสืบทอดแก้ไข