ภาษาฮินดีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ยืมจากภาษาสันสกฤต आत्मन् (อาตฺมนฺ)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

आत्मा (อาตฺมาญ.

 1. จิต, วิญญาณ, ตัวตน
  उनकी आत्मा को शांति मिलें।
  อุนกี อาตฺมา โก ศาํติ มิเลํฯ
  ขอให้ดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุขคติ
  คำพ้องความ: रूह (รูห), भूत (ภูต)
 2. จิตใจ, สติ
 3. (ฮินดู, ซิกข์) วิญญาณที่เป็นที่สุด, ปรมาตมัน
  คำพ้องความ: परमात्मा (ปรมาตฺมา)

การผันรูปแก้ไข

คำประสมแก้ไข

ภาษาสันสกฤตแก้ไข

คำนามแก้ไข

आत्मा (อาตฺมา)

 1. กรรตุการกเอกพจน์ของ आत्मन् (อาตฺมนฺ)

คำสรรพนามแก้ไข

आत्मा (อาตฺมา)

 1. กรรตุการกเอกพจน์ของ आत्मन् (อาตฺมนฺ)

คำสืบทอดแก้ไข

 • Tocharian B: ātmadrṣṭi