ภาษาบัลแกเรียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

яйце (jajcéก.

  1. ไข่