ภาษากรีกแก้ไข

คำนามแก้ไข

όνομα(ónoma)

  1. ชื่อ