ภาษากรีกโบราณแก้ไข

คำนามแก้ไข

ὄνομα (ต้องการถอดอักษร)

  1. ชื่อ
  2. ชื่อเสียง
  3. (ไวยากรณ์) นาม
  4. (ไวยากรณ์) วลี

คำสืบทอดแก้ไข

  • ภาษากรีก: όνομα (ónoma)
  • ภาษาละติน: onoma