ψ U+03C8, ψ
GREEK SMALL LETTER PSI
χ
[U+03C7]
Greek and Coptic ω
[U+03C9]

ภาษาร่วม แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

ψ (อักษรตัวใหญ่ Ψ)

  1. อักษรกรีก พไซ ตัวเล็ก

รากศัพท์ 2 แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

ψ

  1. ...