ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zi2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

zi2 (จู้อิน ㄗˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ