ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zi2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

zi2 (จู้อิน ㄗˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ