ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

yu4 (จู้อิน ㄩˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ