ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เสฺว๋–เหนียน

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xuénián (จู้อิน ㄒㄩㄝˊ ㄋㄧㄢˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 學年, 学年