ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 學年
(ศัพท์นี้ 学年 คือรูป ตัวย่อ ของ 學年)
หมายเหตุ: