ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

xiong4 (จู้อิน ㄒㄩㄥˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ xiòng