ดูเพิ่ม: xiong, xióng, xiōng, และ xiǒng

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

xiòng (xiong4xiong4, จู้อิน ㄒㄩㄥˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠓙
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡨳
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡪰
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡬁
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢢹
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢿌
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣅷
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤔫
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤛪
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥃴
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥥧
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥦥
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦈤
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦓈
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦬺
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧽒
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩧊