ดูเพิ่ม: xiao, xiāo, xiáo, และ xiào

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

 • (file)
 • คำอ่านภาษาไทย:เสี่ยว

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

xiǎo (จู้อิน ㄒㄧㄠˇ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ , ,
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 筿
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ