ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

สัทอักษรสากล(คำอธิบาย): /ˈwɪzdəm/

คำนามแก้ไข

wisdom (นับได้และนับไม่ได้, พหูพจน์ wisdoms) (วิสดัม)

  1. ปัญญา, ความรอบรู้
    One who has wisdom without understanding is like a weakling with armaments.
    คนที่มีปัญญาแต่ขาดความสามารถในการเข้าใจนั้น เปรียบเสมือนคนอ่อนแอที่กำลังใช้อาวุธยุทธภัณฑ์อยู่
  2. การตัดสินอย่างเฉียบแหลม
  3. สุภาษิต, คติพจน์

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

  • wise (วายส์)