ภาษาอังกฤษแก้ไข

wheat ((ห)วีต)

คำนามแก้ไข

  1. ข้าวสาลี