ภาษามาราเนาแก้ไข

คำนามแก้ไข

warna

  1. สี, สีสัน

ภาษามาเลย์แก้ไข

คำนามแก้ไข

warna (ยาวี ورنا‎, พหูพจน์ warna-warna, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ warnaku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ warnamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม warnanya)

  1. สี, สีสัน

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: วาร นา

คำนามแก้ไข

warna (พหูพจน์ warna-warna, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง warnaku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง warnamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม warnanya)

  1. สี, สีสัน