ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

wěng (weng3weng3, จู้อิน ㄨㄥˇ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡩥
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤌏
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪺴
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦞡
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩄘
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩔚
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩡓
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩮬