ภาษากาตาลาแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

จำนวนนับแก้ไข

vuit (บุยตฺ)

  1. แปด