ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

voiture ญ. (พหูพจน์ voitures)

  1. รถยนต์