ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

vivus (ฝีฝุส)

  1. conditional ของ vivi (ฝีฝี)