ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำนามแก้ไข

visitor (พหูพจน์ visitors)[จาก en]

  1. ผู้เยี่ยมเยือน
  2. ผู้มาเยี่ยม