ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

  1. จินตนาการ
  2. การมองการณ์ไกล
  3. ความสามารถในการมองเห็น