ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

viro (ฝีโร) (กรรมการกเอกพจน์ viron, พหูพจน์ viroj, กรรมการกพหูพจน์ virojn)

  1. ผู้ชาย