ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

virinfano (กรรมการกเอกพจน์ virinfanon, พหูพจน์ virinfanoj, กรรมการกพหูพจน์ virinfanojn)

  1. ลูกชาย