ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

viestiä

  1. partitiveเอกพจน์ของ viesti