ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

แม่แบบ:rfap

คำบุพบทแก้ไข

via

  1. โดยทาง
  2. ด้วยวิธีการ