ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำวิเศษณ์ แก้ไข

very

  1. อย่างมากมาย, อย่างมาก, มาก
    You’re very tall.(คุณสูงมาก)
  2. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อันเดียวกัน
    We decided to swim, at the very pool we first met.(เราตัดสินใจที่จะว่ายน้ำในสระเดิมที่เราพบกัน)
  3. แท้จริง
  4. เฉพาะ, เท่านั้น