ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ยู'ชวล
  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/ˈjuːʒuəl/" is not valid (see Wiktionary:List of languages).

คำนามแก้ไข

usual

  1. สิ่งที่เป็นปกติ, สิ่งที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

คำวิเศษณ์แก้ไข

usual

  1. เป็นปกติ, ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ