ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

 • ยูส
 • สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter. (กริยา)
 • สคริปต์ลูอาผิดพลาด ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter. (นาม)

คำนามแก้ไข

use (พหูพจน์ uses)

 1. วิธีการใช้, วิธีใช้
 2. การทำงาน
 3. การใช้, การใช้ประโยชน์
 4. ประโยชน์, ประโยชน์ใช้สอย
  This gun is no use.(ปืนนี้ไม่มีผล)
 5. ความคุ้นเคย, ความเคยชิน

คำกริยาแก้ไข

use (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม uses, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ using, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ used)

 1. ใช้, ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์
  Use this knife to cut paper.(ใช้มีดนี้ตัดกระดาษ)
 2. ใช้เป็นประจำ
 3. หลอกใช้, ใช้ในทางไม่เหมาะสม
  I used her to beat that boy up.(ฉันหลอกใช้หล่อนให้ล้มเด็กคนนั้น)
 4. ปฏิบัติต่อ, แสดงออก
 5. ได้ประโยชน์จาก


คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 use used used using uses